Sugeng Riyadi

Sampun telat nggih, ananging pripun malih, sakrampungipun sholat ied, assignment kulo kathah sanget. Kulo ngantos mboten sempat mbikak BLOG kulo piyambak.

Ananging sakpuniko taksih wulan syawwal, saenggo kulo hangaturaken Sugeng Riyadi, Sedaya Kalepatan mugi dipun pangapurani.

Taqobalallahu Minna Wa Minkum

  1. husni says:

    Sami sami pak. Menawi kula gadhah kalepatan, kula ugi nyuwun pangapunten :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Switch to our mobile site